Ukazało się w druku tłumaczenie i opracowanie epigramatów niemieckiego jezuity o. Jakuba Masena SJ (1606-1681) przygotowane przez ks. Jarosława Nowaszczuka. Do tej pory istniało tylko jedno studium poświęcone w całości jego życiu i twórczości opublikowane pod koniec XIX wieku. Mimo to niektórzy znawcy dramatopisarstwa uważają go za najważniejszego jezuickiego dramaturga po Jakubie Bidermannie.

Ojciec Masen wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w 1629 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1642 roku i dwa lata później złożył profesję zakonną. Okres najbardziej płodny literacko w życiu jezuickiego dramaturga to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XVII wieku. Przez wiele lat wykładał także retorykę oraz animował działalność Sodalicji Mariańskiej. Ksiądz Nowaszczuk we wprowadzeniu do lektury epigramatów wymienia 25 publikacji książkowych ojca Masena, które ukazały się w latach 1649-1678.

Publikacja opatrzona jest przypisami, które nie tylko odnoszą się do źródeł, ale mają bardzo cenny charakter interpretacyjny. Zachęcamy literaturoznawców i pasjonatów XVII wiecznych dramatów do sięgnięcia po to profesjonalne i wyjątkowe opracowanie ks. Jarosława Nowaszczuka.

Jakub Masen SJ, De Christo Nato. Epigramaty na Boże Narodzenie, opracowanie i tłumaczenie ks. Jarosław Nowaszczuk, Volumina.pl, Szczecin 2020
(ISBN 978-83-7867-813-7).