Materiały informacyjne na temat projektu w serwisach internetowych Apostolstwa Modlitwy, jezuici.pl oraz DEON.pl

 

Od marca 2020 roku działa strona internetowa zasobów archiwalnych „Posłańca Serca Jezusowego” Poslaniec.net. Jak dotąd zdigitalizowano 1118 wydań „Posłańca” i udostępniono 39169 dokumentów.

Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.ampolska.co/art-2582-Archiwalne-numery-Poslanca-Serca-Jezusowego-w-sieci-internetowej.htm

Archiwalne numery „Posłańca Serca Jezusowego” w sieci internetowej

Aby umożliwić zapoznanie się z zawartością „Posłańca Serca Jezusowego”, miesięcznika wydawanego od 1872 roku w Krakowie przez Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, dokonaliśmy jego digitalizacji, powiększając zbiory cennych archiwaliów. Miesięcznik ten wpisał się dobrze w kulturę naszego narodu. Bogactwo jego treści od teraz jest dostępne za darmo w sieci. Więcej informacji na portalu DEON.pl/wiara

Projekt digitalizacji wydań archiwalnych „Posłańca Serca Jezusowego” jest na ukończeniu

 

Informujemy nie tylko czytelników Posłańca Serca Jezusowego ale i wszystkich pasjonatów archiwaliów, że w 99% została ukończona digitalizacja zasobów archiwalnych Posłańca Serca Jezusowego. Jak dotąd zdigitalizowano 1118 wydań „Posłańca” i udostępniono 39 169 dokumentów.

https://deon.pl/wiara/projekt-digitalizacji-wydan-archiwalnych-poslanca-serca-jezusowego-jest-na-ukonczeniu,988582

 

Digitalizacja zasobów pisma „Posłaniec Serca Jezusowego”