Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie uchwałą z dnia 08.07.2020 r. nadała w dniu 14.07.2020 r. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej  o. Tomaszowi Nogajowi SJ, za wzorową postawę etyczną oraz twórczą i długotrwałą pracę organizacyjną w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. Ojciec Tomasz przyjął medal zasługi łowieckiej dnia 2 stycznia 2021 roku z rąk Bolesława Kostura, Prezesa Koła Łowieckiego „Jeleń” w Brzozowie, który wręczył go w imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie.

Ojciec Tomasz Nogaj SJ, dyrektor liceum jezuitów w Krakowie, jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i należy do Koła Łowieckiego „JELEŃ”. W Brzozowie od roku 2008 pełnił posługę duszpasterską, odprawiał Msze św. dla myśliwych i współorganizował takie wydarzenia okolicznościowe jak myśliwskie spotkania wigilijne i noworoczne, a także uczestniczył w uroczystościach obchodów ważnych rocznic i wydarzeń lokalnych, w poświęceniach sztandarów myśliwskich oraz kapliczek i obelisków ku czci świętego Huberta. Towarzyszył w ostatniej drodze myśliwym i członkom ich rodzin przewodnicząc uroczystościom pogrzebowym.

W latach 2009-2013 był przewodniczącym Komisji Kultury i Etyki w Kole Łowieckim „JELEŃ” w Brzozowie a także członkiem Komisji Kultury i Etyki przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Krośnie i organizatorem konkursów łowieckich. Od 2016 jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Myślistwa Łuczniczego (PBA – Polish Bowhunting Association), które zrzesza w Polsce ponad 420 myśliwych-łuczników, od 2020 r. duszpasterzem i członkiem Komisji Promocji PBA jako promotor etyki i myślistwa łuczniczego.

Od roku 2018 jest członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika łowiecko-przyrodniczego Łowiec Galicyjski w Przemyślu i od 2020 roku członkiem Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej. W swoim dorobku na polu literatury łowieckiej ma ponad 40 artykułów o tematyce łowieckiej w prasie łowieckiej o zasięgu ogólnopolskim w miesięcznikach Łowiec Polski, Brać Łowiecka, Kultura Łowiecka – Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz w regionalnych czasopismach: Łowiec Galicyjski (Przemyśl-Krosno), Łowiec Świętokrzyski, Łowiec Tarnowski, Myśliwiec (wydanie małopolskie). Jest autorem filmu pt. „Tradycje, zwyczaje i sygnały w Polskim Związku Łowieckim” (1994) a także autorem książki pt. „Dwie ambony. Łowiectwo i Kościół, czyli o słowach i o tym co łączy myślistwo i Kościół katolicki w Polsce w historii, kulturze, języku i ceremoniach” (wyd. 2013 i 2019), współautorem książek „Rykowisko karpackie” (2018) i „Pożegnanie ze strzelbą” (2019).

O. Tomasz Nogaj SJ w latach 2016-2020 brał czynny udział w prezentacjach myślistwa łuczniczego podczas imprez myśliwskich i okolicznościowych m.in. Międzynarodowe Rykowisko Galicyjskie w Zagórzu, Targi Łowiectwa i Leśnictwa Carpathia Hunting & Foresty w Rzeszowie, Hubertus Nadsański, promując tradycje myśliwskie, język myśliwski w literaturze łowieckiej, etykę i kulturę łowiecką jako źródło tożsamości polskich myśliwych oraz fundament wizerunku współczesnego myśliwego. Prowadził także wykłady podczas kursu szkoleniowego na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania z zakresu: Elementy kultury chrześcijańskiej w łowiectwie, sygnalistyka myśliwska, kulturotwórcza rola łowiectwa przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Krośnie (2020) oraz Elementy kultury chrześcijańskiej w łowiectwie przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu (2021).

Gratulujemy o. Tomaszowi tak imponującego zaangażowania, a czytelników zachęcamy do odwiedzenia ilustrowanej zdjęciami strony internetowej KOŁA ŁUCZNIKA w Liceum Kostka w Krakowie.

Zdjęcie łucznika na koniu autorstwa Tima Miroshnichenko z Pexels