W niedzielę, 21 lutego br., która jest pierwszą niedzielą Wielkiego Postu, a zarazem liturgicznym wspomnieniem św. Roberta Southwella SJ, gorliwego duszpasterza w czasach prześladowań katolików w Anglii w XVI w., poety i męczennika, o. Paweł Witon SJ złożył uroczystą profesję zakonną na ręce o. Prowincjała Jarosława Paszyńskiego SJ.

Paweł Witon do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1997 r., podobnie jak i odbierający śluby o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ. Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 r., posługiwał we Wrocławiu na Stysia jako duszpasterz akademicki, w Chicago wśród Polonii, a od 2019 r. pracuje jako Wikariusz i duszpasterz młodzieży w Starej Wsi k. Brzozowa. Trzecią Probację odbył w Nairobi (Kenia), mając w tym czasie również doświadczenie pracy na Madagaskarze.

Profesja o. Pawła odbyła w Opolu, w jezuickim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w parafii, z której pochodzi o. Paweł. Kazanie podczas Mszy Św. wygłosił o. Paweł Pasierbek SJ, w przeszłości wieloletni duszpasterz, proboszcz i przełożony opolskiej wspólnoty. W nawiązaniu do czytań kaznodzieja wskazywał na Boga, który pełen miłości zawiera przymierze z ludźmi, z konkretnym człowiekiem. Śluby zakonne to odpowiedź człowieka na miłość Bożą. Bóg je przyjmuje, ale też i sprawdza człowieka składającego śluby, choć sprawdza z miłością, tzn. umacniając i podnosząc z upadków człowieka niedoskonałego.

Życzymy Ojcu Pawłowi wszelkich łask na drodze wypełniania złożonych ślubów, wytrwałości i radości w codziennym jezuickim posługiwaniu, by każdy powierzony mu człowiek mógł doświadczyć spotkania z Bogiem pełnym miłości.