Historia przemian społecznych w Polsce oraz szczególnie „Solidarności: nierozłącznie związana jest z wkładem Kościoła katolickiego. Przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku wystawa „Księża Solidarności” to opowieść o walce katolickich duchownych diecezjalnych i zakonnych z opresyjnym aparatem państwa komunistycznego.  

Bogato ilustrowana, wystawiona na planszach, ekspozycja „Księża Solidarności” przybliża życiorysy dziesiątek duchownych, którzy pomimo niebezpieczeństw mieli odwagę przeciwstawić się opresyjnej władzy i nieść pomoc potrzebującym. Przypomina legendarne życiorysy takich postaci jak Jan Paweł II, Stefan kard Wyszyński czy bł. ks. Jerzy Popiełuszko, ale też odsłania zupełnie nowe, wcześniej nieznane historie. 

Spośród jezuitów zostali przywołani: o. Hubert Czuma SI (1930–2019), o. Adam Wiktor SI (1947–1999), o. Czesław Białek SI (1920–1984), o. Stefan Miecznikowski SI (1921–2004), o. Stefan Dzierżek SI (1913–2005) oraz o. Bronisław Sroka SI (1936), który wygłosił w dniu inauguracji wystawy, 2 czerwca br, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku stosowne przemówienie. Wspominał szczególnie te chwile jak się znalazł w Stoczni Gdańskiej na początku stanu wojennego w grudniu 1981 r. O Bronisław dokonał także syntezy całego ducha narodowego i walki o wolność po 1945 r., w której aktywnie uczestniczył.

O ekspozycji opowiedział autor scenariusza wystawy dr Mateusz Ihnatowicz: „Zamysł wystawy był taki, żeby spopularyzować uczestnictwo Kościoła, a szczególnie księży w podtrzymywaniu ducha Solidarności w latach 80. Tablic jest 14. Początkowe tablice są wstępem historycznym ukazującym stosunki państwo-kościół w okresie Polski Ludowej w latach 1945-1989. Następnie mamy symboliczną postać, jaką jest Ojciec Święty Jan Paweł II, który wpuścił ducha na szerszą skalę angażującego kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego. Później mamy kardynała Stefana Wyszyńskiego, który święcił bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, co jest pokazane na jednym ze zdjęć. Kolejny punkt wystawy prezentuje wybór 31 nazwisk kapelanów z różnych regionów Polski, zarówno zakonnych księży, diecezjalnych, dominikanów czy jezuitów. Ostatnie plansze dotyczą zaangażowania Kościoła w konkretne projekty, jak pomoc materialna czy udostępnianie pomieszczeń na dzieła artystyczne w latach 80. Zamyka to w sumie takie podsumowanie, że jeszcze jest ich bardzo wielu – tych księży, których nie umieściliśmy na wystawie i to jest takie symboliczne ich ukazanie. Jest jeszcze jedna plansza dotycząca Mszy za Ojczyznę, która była bardzo ważnym aspektem.  

Wystawę można również zwiedzać wirtualnie na stronie internetowej: TUTAJ.

Relacja video: https://fb.watch/5VU8aEhfnm/

Zdjęcia: Przemysław Świderski, Piotr Piotrowski

Opr. A.R. Hellik SI