Bardzo dynamicznie rozwija się duszpasterstwo wśród Polaków przy jezuickiej parafii pw. św. Ignacego na Stamford Hill w Londynie. W tym roku mija 15 lat od czasu, gdy polska społeczność zaczęła się tam organizować wokół niedzielnych wieczornych Mszy św. i spotykać się we wspólnocie modlitewnej. Obecnie to polskie duszpasterstwo tworzą głównie rodziny z dziećmi, osoby w średnim wieku oraz nieliczna grupa osób starszych. Regularnie przychodzi do kościoła 850 osób, dla których odprawiają jezuici dwie Msze, a opieką duszpasterską otaczają około tysiąca osób.

Aby należeć do parafii, trzeba się do niej zapisać bez względu na to, w jakiej części Londynu się mieszka. Jezuici starają się utrzymywać stały kontakt z rodzinami należącymi do parafii i mimo, że niektórzy z parafian mieszkają bardzo daleko od kościoła, odwiedzają ich w domach, organizują grupy pomocowe, a także odnajdują potrzebujących i wsparci przez parafian organizują im pomoc. Pamiętają także o niepełnosprawnych, przewlekle chorych i przebywających w szpitalach.

Odpowiedzialnym za duszpasterstwo wśród Polaków jest o. Mateusz Konopiński SJ, który we współpracy z parafialną Radą Duszpasterską rozeznaje, jakie przedsięwzięcia podejmować, organizuje cykliczne wydarzenia i koordynuje programy katechetyczne, socjalne oraz posługę sakramentalną i formację dorosłych.

Podczas, gdy w wielu kościołach liczba wiernych spada, to do parafii św. Ignacego dołącza coraz więcej Polaków. Ponieważ jest to kościół brytyjski, polscy migranci, czy Polacy przyjeżdżający na krótki okres do Wielkiej Brytanii, łatwiej integrują się z lokalną społecznością, nie tworzą polskiego getta. Pomaga w tym kreatywność duszpasterza i jego współpracowników oraz umiejętność dostosowywania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Ojcu Mateuszowi i całej ekipie parafialnej życzymy kolejnych 15 lat tak imponującego rozwoju.