O. Jarosław Paszyński SJ, Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, wyróżnił kilkanaście osób z jezuickiej parafii w Gliwicach.

W środę, 30 marca, podczas Mszy św. w Sanktuarium Matki Dobrej Drogi, o. Prowincjał wręczył pamiątkowe medaliony z podobizną św. Ignacego Loyoli, które zostały przygotowane na trwający do końca lipca br. Rok Ignacjański.

W tym jubileuszowym roku jezuici upamiętniają 500. rocznicę nawrócenia swojego założyciela oraz 400. rocznicę jego kanonizacji.

Podczas homilii o. Prowincjał wymienił kluczowe postawy, które sprawiają, że jako chrześcijanie nie idziemy na sąd, lecz przechodzimy ze śmierci do życia. Pierwszą z nich jest słuchanie słowa Jezusa, zrozumienie go, przyjęcie go i działanie według tego słowa. Drugą kluczową rzeczą potrzebną do osiągnięcia życia wiecznego jest wiara w Tego, który Jezusa posłał, bycie w ralacji z Nim, uczestniczenie w Jego życiu. Kaznodzieja przypomniał, że przykładem takich postaw jest Maryja Matka Dobrej Drogi.

Na zdjęciu głównym: o. Prowincjał Jarosław Paszyński SJ przekazuje wyróżnienie Zofii Kupiec, dzięki której m.in. powstał parafialny Caritas (foto: Klaudia Cwołek/Gość)

Więcej zdjęć na stronie Gościa Gliwickiego