Centrum Arrupe pomaga szkołom katolickim w pozyskiwaniu funduszy. Wszyscy uczestnicy kursów otrzymują wsparcie w tworzeniu profesjonalnego biura ds. rozwoju szkoły.

W Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy zakończył się w tym tygodniu międzynarodowy kurs dla przyszłych fundraiserów, którzy będą troszczyli się o stronę materialną katolickich szkół w sześciu krajach. Uczestnicy przyjechali z Ukrainy, Albanii, Chorwacji, Rosji, Polski oraz Bośni i Hercegowiny. Pracowali dwa tygodnie pod kierunkiem doświadczonych praktyków współpracujących z Centrum Arrupe oraz przygotowywali się do założenia w swoich szkołach biura ds. rozwoju.

Szkolni fundraiserzy powrócą w przyszłym roku do Warszawy Falenicy, by zaprezentować owoce swojej pracy i zaplanować kolejne kampanie fundraisingowe.

Centrum Arrupe planuje także przeprowadzenie kilkudniowego szkolenia dla przyszłych fundraiserów i dyrektorów szkół katolickich w Polsce. Kurs odbędzie się w Warszawie w dniach 12-15 listopada i nabór zostanie ogłoszony w sierpniu 2018. Koszty będą symboliczne, gdyż zakwaterowanie i wyżywienie uczestników jak również honorarium dla osoby prowadzącej pokrywa anonimowa fundacja.

Na zdjęciu: zajęcia dla przyszłych fundraiserów w Warszawie Falenicy

Więcej o międzynarodowym kursie w Falenicy można poczytać na stronie Centrum Arrupe