O. Antuan Ilgit SJAnkara: To wydarzenie na długo pozostanie w pamięci małej wspólnoty, liczącej zaledwie kilkaset osób, zgromadzonej w kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ankarze. Wczoraj bowiem pierwszy turecki jezuita, Antuan Ilgit, który właśnie w tym kościele otrzymał łaskę wiary, odprawił w nim swoją pierwszą Mszę św.
     Razem z nim Mszę św. koncelebrowali dwaj prowincjałowie, O. Carlo Calsone, z prowincji włoskiej i O. Wiktor Asuad z prowincji bliskowschodniej, a także pracujący w Turcji trzej jezuici oraz przyjaciele przybyli na tę uroczystość z Włoch. Dla podkreślenia uniwersalnego dla Kościoła znaczenia tego wydarzenia, na uroczystość przybył także Nuncjusz Apostolski Turcji, bp Antonio Lucibello.

     Mający 38 lat jezuita urodził się w rodzinie muzułmańskiej w Mersin, 25 km od Tarsu. Ukończył studia ekonomiczne i z administracji. W czasie służby wojskowej w Ankarze zaczął uczęszczać do katolickiej parafii i odkrywać wiarę chrześcijańską. Następnie wyjechał do Włoch, gdzie studiował, przygotowując się do kapłaństwa. Uwieńczeniem tej drogi było przyjęcie święceń kapłańskich w ubiegłą sobotę w Rzymie.
     O. Antuan na swoim obrazku prymicyjnym umieścił słowa ks. Andrei Santoro, zamordowanego w Turcji 2006 roku: „Jestem tutaj, aby być obecnym pośród tego ludu i użyczać siebie, aby On był obecny przeze mnie”.

(foto: AsiaNews)