Lipcowo-sierpniowy numer naszego miesięcznika ukazuje niezwykłe historie dzielnych kobiet, które poświęciły swoje zdrowie i życie walce z okupantem, a następnie z systemem totalitarnym. Kiedy wydawało się, że nadszedł czas radowania się wolnością, spokojnej pracy dla przyszłości Polski wiele z nich skazywano na długie lata więzienia, a czasami na karę śmierci. Prof. Barbara Otwinowska w swojej barwnej opowieści daje świadectwo, że pomimo represji i szykan wiele z nich zachowało godność, poczucie humoru oraz przyjazny stosunek do świata. W ten nurt wpisuje się życie i działalność Henryki Krzywonos oraz Anny Walentynowicz. Warto również sięgnąć po wywiad Małorzaty Bartas-Witan z wybitną aktorką Danutą Szaflarską, która opowiada o skarbie niezwykłej przyjaźni ze świętym oraz o dzielonej z twórcami kina i teatru młodości, która trwa pomimo upływu czasu.
Sporo miejsca w numerze wakacyjnym poświęcamy patriotyzmowi. Wyraża się on w połączeniu świadomości narodowej z konkretnymi działaniami na rzecz swojego kraju. Dzisiaj potrzebna jest nowa forma zbiorowej świadomości. Nowy patriotyzm powinien być równocześnie polski i europejski. Demokracja i siła państwowa powinny zbiegać się w jednym miejscu – w Brukseli. Ale potrzeba dzisiaj także patriotyzmu na skalę globalną, przekraczającego granice państw i kontynentów. Wspaniałej lekcji patriotyzmu wyrażającego się również w szacunku i trosce o innych udzielił w przeszłości zmarły 400 lat temu jezuicki misjonarz Chin Matteo Ricci, o którym jeden z urzędników chińskich powiedział, że „był jedynym cudzoziemcem, który pomógł nam zrozumieć nasz naród”.
Dużą część obecnego numeru poświęciliśmy literaturze, również dlatego, że w wakacje mamy więcej czasu, aby sięgnąć do ciekawych książek. Lektura, jak zauważa Jan Tomkowski może być czymś w rodzaju aktu natchnionego prowadzącego do odkrycia śladów Boga w „wielkiej bibliotece”, w podobny sposób jak czynili to wielcy mistycy. Kontakt z dziełem literackim może być myśleniem, przestrzenią stawiania fundamentalnych pytań, a nawet medytacją zarówno poprzez styl wypowiedzi, jak i zawarte w nim osobiste doświadczenie twórcy, a nawet poprzez delikatną mowę ciszy. Warto też przeczytać wypowiedzi kilku osób, które znamy z różnych dziedzin aktywności, nie tylko zajmujących się profesjonalnie literaturą, na temat ulubionych lektur oraz ich wpływie na życie. Poznamy w ten sposób bliżej Janinę Ochojską, Andrzeja Komorowskiego i Szymona Kołeckiego z innej strony. Zachęcamy do zatrzymania się nad refleksjami Bogdana Sadowskiego, przygotowanymi w oparciu o czytania niedzielnych liturgii oraz zapoznanie się z recenzjami dotyczącymi najnowszych wydarzeń kulturalnych.

Krzysztof Ołdakowski SJ
Redaktor Naczelny PP

www.przegladpowszechny.pl