fot. Anna Dziemska.

fot. Anna Dziemska.

Mało kto wie, że pierwszy koronowany obraz w Polsce znajduje się w kościele o. Jezuitów, niedaleko katedry na Starym Mieście w Warszawie. Matka Boża Łaskawa z połamanymi  strzałami  patronuje stolicy już od 1970 roku.

W sobotę, 11 maja 2013 r., miały miejsce uroczystości odpustowe Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy. Eucharystii w intencji stolicy i jej mieszkańców, przewodniczył bp. Tadeusz Pikus, który wygłosił także homilię.

Wizerunek Najświętszej Maryi Panny ze strzałami przywiózł z Rzymu w roku 1651 r. abp Jan de Torres, nuncjusz papieża Innocentego X. Ofiarował go Janowi Kazimierzowi, a król z kolei – warszawskim Pijarom. Obraz stał się przedmiotem, powszechnego w Warszawie, kultu. Mieszkańcy modlili się przed nim, prosząc o odwrócenie nieszczęść jakie nawiedzały Warszawę i Polskę.

Po umieszczeniu obrazu w kościele Świętych Prima i Felicjana, przy ul. Długiej (obecnie katedra polowa), 24 marca 1651 r., nuncjusz – w obecności pary królewskiej, pobłogosławił złotą koronę wysadzaną perłami – dar miasta Warszawy. Nałożył ją na głowę NMP. W tym samym roku wysłano ją do Faenzy, gdzie znajduje się oryginał obrazu, chorągiew z łacińskim napisem:

„Miasto Warszawa śluby Ci składa i pozdrawia Cię Dziewico i pragnie by obraz, co niesie zdrowie ludom i Królestwom, był ochroną zachowany w kościele Pijarów. Bądź taką, jaką byłaś pod niebem Południa. Bądź strażniczką Lechii i pozwól, że nazwiemy Cię Patronką udręczonego ludu. Chroń berła Kazimierzowego i ofiaruj Lechii pokój oraz złamane strzały. Wojny otomańskie oraz choroby odpędź daleko. A swoich czcicieli i świątynię swoją broń, o Maryjo.”

Była to pierwsza w Polsce koronacja maryjnego obrazu. O sześćdziesiąt sześć lat uprzedziła ona koronację jasnogórskiej Czarnej Madonny (8 września 1717 r., bp Krzysztof Szembek koronował wizerunek Maryi na Jasnej Górze.)

W 1664 r., Warszawę nawiedziła tragiczna w skutkach epidemia. Miasto pustoszało, pozostali przy życiu mieszkańcy uciekali przed „morowym powietrzem”. Wtedy ogłoszono pijarską Matkę Bożą Łaskawą Patronką stolicy, by broniła miasta „od powietrza, głodu, ognia i wojny”. Obraz uroczyście noszono w procesjach. Umieszczono go nad Bramą Nowomiejską na rogatkach miasta, prosząc, by Matka Boża powstrzymała zarazę i zagrodziła jej dostęp do stolicy. Wkrótce epidemia wygasła. Odtąd mieszkańcy Warszawy co roku składali hołd swej Patronce podczas uroczystości odpustowych w drugą niedzielę maja.

Po przemianowaniu kościoła Pijarów na cerkiew, w 1834 roku, obraz został przeniesiony do kościoła o. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej, gdzie znajduje się do dziś.

Koronacja obrazu Matki Boskiej Łaskawej w 1651 r., została  dokonana za wiedzą Papieża, ale bez urzędowego dekretu Kongregacji Obrzędów – dlatego też po zatwierdzeniu przez Watykan, w 1970 r., Kultu Matki Bożej Łaskawej, kardynał  Prymas Stefan Wyszyński ponownie koronował ten obraz 7 października 1973 r., a NMP Łaskawa została ogłoszona główną Patronką Warszawy.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Świętojańskiej dwukrotnie odwiedził Papież Jan Paweł II. Było to 2 czerwca 1979 r. oraz 16 czerwca 1983 r.

Anna Dziemska/ ed. RED.