PSJ – listopad 2013.

PSJ – listopad 2013.

Przypadająca na listopad Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy Rok Wiary, ale nie zakończy się nasze staranie o jej pogłębienie i świętość. Z pewnością życie będzie codziennie weryfikowało ten nasz wysiłek.

Kajetan Rajski w artykule „Rok Wiary – i co dalej?” zastanawia się, czy w tym szczególnym czasie postąpiliśmy rzeczywiście w wierz, i radzi, aby wnikając we własną duszę, dać szczerą odpowiedź Bogu.

O obojętności wobec Boga u wielu współczesnych ludzi pisze ks. Jerzy Sermak SJ w tekście „Potrzeba Boga”. Autor jest przekonany, że Stwórca na pewno da odczuć swoją obecność wszystkim tym, którzy jej pragną.

Ks. Aleksander Jacyniak SJ w artykule „Pielgrzymowanie św. Andrzeja Boboli” przypomina ważne rocznice związane z tym patronem Polski, którego relikwie w czerwcu peregrynowały do Patronki Stolicy – Matki Bożej Łaskawej oraz do Świątyni Bożej Opatrzności.

„Fundamentalizm nasz i Jezusa” to tytuł tekstu ks. Jacka Poznańskiego SJ o tym, jak Jezus odrzuca przemoc i ogień zniszczenia, a otwiera na obcych i nieprzyjaciół, czyniąc człowieka łagodnym. Dowiemy się także, co stanowi o istocie i różnicy tych fundamentalizmów.

Artykuł „Zaduszkowe Nabożeństwo Ekumeniczne” to budujące świadectwo znanego społecznika Andrzeja Jacka Kowalskiego i członków Akademickiego Klubu Seniora w Poznaniu – pasjonatów od trudnych wyzwań. Ich zapał i społeczna praca wielu mieszkańców tego miasta i harcerzy pomogła uporządkować zapomniany ewangelicki cmentarz w Bucharzewie-Bukowcach koło Sierakowa, gdzie teraz co roku odbywa się zaduszkowa ekumeniczna modlitwa w oprawie śpiewu i muzyki.

„Męczeństwo w obronie godności” to artykuł ks. Marka Wójtowicza SJ o bł. Karolinie Kózkównie – patronce Ruchu Czystych Serc.

O tym, jak Polacy od XIII wieku wyśpiewują wielkie dzieła Boże w swoim języku, dowiemy się z prezentacji ks. Stanisława Ziemiańskiego SJ zatytułowanej „Polskie pieśni religijne”. Starania o kanonizację bł. Władysława z Gielniowa dokumentuje Łukasz Domitrz.

Barbara Cabała w artykule „Idźcie do Józefa!” zachęca do przeczytania książki Cuda Świętego Józefa o Opiekunie Świętej Rodziny, opublikowanej przez jezuickie Wydawnictwo WAM.

Ponadto w listopadowym numerze: komentarz do niedzielnych Ewangelii, duchowość Apostolstwa Modlitwy, krzyżówka i opowiadanie dla dzieci.

Zapraszam do lektury „Posłańca Serca Jezusowego” i do odwiedzin naszej strony internetowej: www.poslaniec.co.

PSJ można kupić [TUTAJ]

Wszystkim życzę dobrej lektury miesięcznika.

Redaktor naczelny PSJ,
ks. Stanisław Groń SJ

Wersja audio wpisu (kliknij):