Archiwum JEZUICI.pl (fot. Katarzyna Klimek)

Archiwum JEZUICI.pl (fot. Katarzyna Klimek)

Z radością informujemy, że do święceń diakonatu w bieżącym roku, o. Prowincjał Prowincji Polski Południowej, Wojciech Ziółek SJ, dopuścił:

1. Sebastiana Masłowskiego
2. Leszka Wilczaka
3. Marcina Włodarka

Gdyby istniały jakiekolwiek zastrzeżenia odnośnie do dopuszczenia do święceń któregokolwiek z Nich, to proszę mnie o tym niezwłocznie powiadomić. To samo dotyczy wyświęconych już diakonów, którzy mogą przyjąć w tym roku świecenia kapłańskie.

Przypominam ich nazwiska:

1. Paweł Beń
2. Jakub Biela

W tym roku świecenia diakonatu oraz święcenia kapłańskie odbędą się w sobotę 28.06.2014 r. o godz. 11:00 w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Kopernika 26, a udzieli ich krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś.

Dziękujmy Bogu za tych naszych Współbraci, którzy podejmują wyzwanie służenia Bogu w posłudze diakonatu i w kapłaństwie. Otoczmy ich naszymi szczerymi modlitwami, aby ten Boży dar umieli wykorzystać ku większej chwale Naszego Pana i w służbie ludzi, do których wszyscy jesteśmy posłani.

O. Wojciech Ziółek SJ, Prowincjał (PME)/ RED.