nasze wiadomosci

(fot. A Davey, licencja CC BY 2.0)

Najnowsze wydanie magazynu „Jezuici – Nasze Wiadomości” to fascynująca podróż przez nieznane przeciętnemu katolikowi obszary działalności Towarzystwa Jezusowego. Jak pisze redaktor naczelny periodyku, Vova Kolotovchenko SJ, pragnieniem redakcji było „przybliżenie czytelnikom unikalnego tematu: jezuici w Kościołach wschodniego chrześcijaństwa”.

Wśród poruszanych tematów znajdziecie relacje z działalności jezuitów (tej sprzed lat i dzisiejszej) m.in. na Ukrainie, Słowacji, w Egipcie, Etiopii, Indiach i wielu innych miejscach. Dlaczego jezuici w swej działalności przekraczają granice Kościoła Rzymskokatolickiego? Odpowiedź znajduje się już w pierwszym artykule. Marek Blaza SJ przekonuje, że „katolickie Kościoły wschodnie nie są w żadnym razie jakimiś ubogimi krewnymi Kościoła rzymskokatolickiego […]. Są to równouprawnione Wspólnoty w Kościele Katolickim.”

Dalej myśl rozwija redaktor naczelny: „Każdy obrządek Kościoła jest odzwierciedleniem danej kultury, historii oraz ludzi”. Zaznacza jednocześnie, że „działalność w miejscach, w których spotykają się cywilizacje zasadniczo odmienne od siebie, może rodzić wyzwania, a nawet konflikty”.

Serdecznie polecamy magazyn, tym razem wydany w wersji dwujęzycznej.