Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie (fot. Anna Dziemska)

Sanktuarium MB Łaskawej w Warszawie (fot. Anna Dziemska)

Centrum Duchowości Świeckich jest propozycją pogłębienia formacji zarówno dla osób zrzeszonych w ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach jak również dla osób niezrzeszonych a pragnących pogłębiać swoją duchowość. Ma to być okazja, aby nie tylko wzrastać samemu w duchowości świeckich, ale pomagać także innym oraz wspólnie poszukiwać misji świeckich w świecie.

Konferencje otwarte Centrum Duchowości Świeckich odbywają sie raz w miesiącu, w środy, po uprzednim ogłoszeniu, po Mszy św. o godz. 17:30, w podziemiach Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

ZAPROSZENIE:

W najbliższą środę 28 stycznia br. o godzinie 19.00, w podziemiach naszego Sanktuarium, odbędzie się kolejne spotkanie organizowane w ramach Centrum Duchowości Świeckich. Konferencję wprowadzającą pt. „Czym jest Boża sprawiedliwość? Czy jeszcze to rozumiemy?” wygłosi jezuita pracujący przy naszym Sanktuarium o. Zdzisław Wojciechowski SJ.

Jesteśmy w szczególnym punkcie historii Kościoła i świata. Dotychczasowe rozumienie sprawiedliwości i jej praktyka w wersji liberalnej się wyczerpały. Dodatkowo coraz bardziej doświadczamy pojęciowej wieży Babel. Dotyczy to przede wszystkim pojęcia sprawiedliwości. O. Zdzisław pokaże próby czynione przez amerykańskich filozofów społecznych zwanych, Komunitarianami, które są w dużej mierze zbieżne z nauczaniem Katolickiej Nauki Społecznej, szczególnie zaś Benedykta XVI. Zapraszamy.

Źródło: Laskawa.pl