Słowa proste i pełne Ducha.
Z misjonarką w Kenii rodem z Chełmna, s. Darianą Katarzyną Jasińską MSF