Niezwykła kobieta. Z miłością przyjęła wszystko, co Bóg Jej powiedział. Niczego nie uroniła ze Słowa. Mądrze troszczyła się o to Słowo, które wzięło z Niej ciało. Matka Słowa. Matka Boża. Matka, tego, co boże w nas.

Moja Matka.