Rozpoczęły się Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym prowadzone przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Przez cztery tygodnie ich uczestnicy będą słuchać konferencji i wprowadzeń do medytacji, które trzy razy dziennie będą emitowane na antenie Radia Warszawa.

Rekolekcje zainaugurowała uroczysta Msza św. w stołecznym sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Liturgii przewodniczył dyrektor programowy rozgłośni ks. Mariusz Wedziuk.

Zachęcał on uczestników rekolekcji, by zgodnie z nauczaniem św. Ignacego Loyoli SJ weszli w czas ćwiczeń duchowych z hojnością i wielkodusznością serca pozwalając się Bogu prowadzić. – Celem rekolekcji jest nasze nawrócenie, które ma polegać na coraz głębszym oddaniu się Jezusowi, na przylgnięciu do Jego osoby – przypomniał ks. Wedziuk. Zwrócił uwagę, że cenną pomocą jest również właściwa postawa serca tego, kto wchodzi w czas ćwiczeń ignacjańkich. – Niech ta wielkoduszność wyraża się w oddawaniu Panu z całym zaufaniem swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – zachęcał dyr. Radia Warszawa.

W homilii asystent kościelny Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego o. Adam Schulz SJ zachęcał do otwarcia się na Ducha Świętego i rozeznawania znaków czasu. Podkreślił, że niebo nie zaczyna się dopiero po śmierci, ale jest obecne w sercu każdego człowiek wraz z przyjęciem przez niego sakramentu chrztu świętego. – Tym, który pomaga nam je odkryć i rozwijać jest Duch Święty – powiedział zakonnik. Przyznał jednocześnie, że upragniona rzeczywistość rozwija się pośród trudów, cierpienia, w zmaganiach z swoim egoizmem, z różnego rodzaju kuszeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Podkreślił, że przejawem nieba na ziemi są wszystkie codzienne dobre czyny dokonywane w duchu miłości. – Kiedy z tak wielu stron epatuje się nas złem, tym bardziej potrzeba ludzi, którzy będą dzielić się z innymi łaską nieba, ludzi którzy będą potrafili odkryć gdzie jest niebo w sercu konkretnego człowieka, gdzie jest niebo w danej społeczności, grupie, czy w końcu miejscu pracy – powiedział jezuita.

Zwrócił uwagę, że każde dobro jest owocem działania Boga w człowieku. – Nie wystarczą nasze dobre chęci, czy podejmowany wysiłek. Potrzeba współpracy z Duchem Świętym – zaznaczył zakonnik.

O. Schulz SJ wskazał na rekolekcje ignacjańskie jako skuteczne narzędzie pozwalające uporządkować swoje wnętrze, by lepiej poznawać Boga i Jego prowadzenie. – Znamy doktrynę, znamy naukę Kościoła, tymczasem sztuką jest umiejętność wcielenia tego, co wiemy w życie. Trzeba zatem każdemu z nas uczyć się: Jak Bóg mnie prowadzi w kochaniu innych ludzi? Jaki wyraz, czy kształt winna mieć dobroć która ma się wyrazić poprzez moje życie? – zachęcał do refleksji o. Schulz SJ.
Podkreślił, że Duch Święty jest bardzo kreatywny w swoim działania, stąd niezbędna jest umiejętność rozeznawania. – Nie jest On jakimś automatem, ale codziennie i wciąż na nowo, inaczej nas prowadzi – powiedział zakonnik.

W tym roku myślą przewodnią ćwiczeń duchowych są słowa „Jeśli chcesz znaleźć źródło” – zaczerpnięte z tryptyku św. Jana Pawła II. Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym zakończą się 10 czerwca.