11-12 maja odbywał się XIV Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Ten wybitny polski jezuita i poeta okresu baroku, nazywany „Chrześcijańskim Horacym z Mazowsza”, bo pochodził z Sarbiewa k/Płońska, od kilkunastu już lat stał się patronem spotkań twórców i animatorów kultury, badaczy literatury, samorządowców, a także młodzieży, głównie z rejonów północnego Mazowsza. Festiwal Sarbiewskiego to impreza partnerska, w której uczestniczą instytucje kultury, szkoły, samorządy, parafie, a głównym inspiratorem jest Stowarzyszenie Academia Europaea Sarbieviana, którą od początku kieruje dr Teresa Kaczorowska.

W tym roku spotkania w ramach Festiwalu Sarbiewskiego odbywały się w Płońsku, Rostkowie k/Przasnysza i w Ciechanowie. Były wykłady, konkursy i koncerty. Można było posłuchać konferencji dra Dariusza Lebiody o Macieju Sarbiewskim jako poecie europejskim, prof. Juliusza A. Chrościckiego, który przybliżył utwór Sarbiewskiego pt. „Silviludia” i przedstawiał poetę jako znawcę ówczesnego teatru i dramma per musica. Z kolei dr hab. Michał Wardzyński opowiadał o renesansowej polichromii w kościele w Sarbiewie z XVI wieku oraz o dekoracjach malarskich w kościołach grupy pułtuskiej. Rozstrzygnięto aż pięć konkursów o „Laur Sarbiewskiego”: dwa poetyckie – wierszy pisanych po polsku, ale też w języku łacińskim, w którym tworzył Maciej Kazimierz Sarbiewski. Trzy konkursy były adresowane do młodzieży: krasomówczy (jako że Sarbiewski był kaznodzieją króla Władysława IV), literacki i plastyczny. Festiwal uświetniło spotkanie poetów, którzy mogli zaprezentować swoją twórczość, a także koncerty: Janusza Radka z zespołem, poezji śpiewanej w wykonaniu Wojtka Gęsickiego przy akompaniamencie akordeonowym Rafała Grządki oraz Marii Pomianowskiej z zespołem muzyki dawnej – „Barok w muzyce świata”.

Ważnym punktem programu było spotkanie w Rostkowie, w miejscu urodzenia św. Stanisława Kostki (1550-1568). Obchodzimy obecnie Rok św. Stanisława z racji 450. rocznicy jego śmierci. Sarbiewski napisał piękny poemat na cześć Świętego z Rostkowa, stąd szczególna okazja, aby przedstawić tych dwóch wielkich jezuitów. W sanktuarium w Rostkowie została odprawiona Msza św., a w homilii o. Krzysztof Dorosz przybliżył utwór Sarbiewskiego o św. Stanisławie. Odbyła się też inscenizacja o życiu patrona dzieci i młodzieży w wykonaniu uczniów SP im. św. Stanisława Kostki, a także piknik w plenerze. W spotkaniu w Rostkowie uczestniczyła delegacja Zespołu Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki z Gdyni, z o. Czesławem Wasilewskim. Potem miała miejsce wizyta w kościele farnym św. Wojciecha, w miejscu chrztu św. Stanisława oraz w kościele ojców pasjonistów w Przasnyszu, zbudowanym na cześć Kostki.

Kolejne spotkanie poświęcone „Chrześcijańskiemu Horacemu” jest planowane w październiku, w ramach Dnia ks. Macieja K. Sarbiewskiego w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Dorosz SJ