Kilkadziesiąt osób wzięło udział w grze terenowej ze św. Stanisławem Kostką, którą zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Pułtusku w diecezji płockiej. Każda z uczestniczących w niej drużyn w Roku św. Stanisława Kostki musiała na podstawie wskazówek historycznych i mapy miasta dotrzeć do miejsc związanych ze Świętym, pochodzącym z tej diecezji oraz wykonać konkretne zadanie.

W organizację gry terenowej ze św. Stanisławem Kostką (1550-1568), pochodzącym z Rostkowa w diecezji płockiej, zaangażowało się niemal dwudziestu członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z Pułtuska. Uczestnikami gry byli mieszkańcy miasta i goście. Kilkudziesięciu uczestników podzielono na grupy.

Każda drużyna na początek otrzymała cenne „wskazówki od św. Stanisława Kostki” i mapę miasta, po czym musiała odwiedzić wszystkie zaznaczone na niej punkty. W każdym z nich grupa musiała wykonać zadanie, za które otrzymywała poszczególne litery finałowego hasła „Ad maiora natus sum” (słowa św. Stanisława Kostki – „Do wyższych rzeczy jestem stworzony”).

Drużyny podczas gry odwiedziły: bazylikę pułtuską (znajduje się w niej obraz św. Stanisława Kostki), kościół pw. św. Piotra i Pawła (zajmowali go w przeszłości jezuici – Święty żył w tym zgromadzeniu zakonnym), wieżę ratuszową, kaplicę św. Marii Magdaleny, fontannę, tablicę upamiętniającą wizytę cesarza Napoleona Bonaparte w 1806 roku, Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi oraz Amfiteatr przy Domu Polonii.

Wśród zadań znalazły się m.in. modlitwa w intencji młodzieży, której patronuje Święty z Rostkowa, quiz wiedzy o jego życiorysie, ułożenie drzewa genealogicznego rodziny Kostków czy interpretacja hasła „Ada maiora natus sum”.

Na zakończenie, na deskach Amfiteatru, wszyscy uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie ze św. Stanisławem Kostką i napisem „#KOSTKA450”.