Warszawski dodatek do Gościa Niedzielnego z dnia 7 października 2018 zainteresował się duszpasterstwami akademickimi działającymi na terenie archidiecezji warszawskiej. O Duszpasterstwie Akademickim DĄB przy Sanktuarium pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli opowiedział dziennikarce, Agacie Ślusarczyk, ojciec Roman Groszewski SJ (na zdjęciu).

„Z naszych obserwacji wynika, że to, czego potrzebują młodzi ludzie, to nie tylko pogłębienie wiary, ale także bliskość z drugim człowiekiem i budowanie relacji” – mówił ojciec Groszewski.

W ramach duszpasterstwa działa także wspólnota postakademicka złożona z byłych studentów i rodzin, które założyli. Organizowane są „Msze św. o Miłość” i spotkania adresowane szczególnie do młodych mężczyzn.

Więcej na stronie: Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie „DĄB”

Agata Ślusarczyk, Rodzina po studencku, Gość Warszawski nr 40/2018 z 7.10.2018, s. VI-VII.