Dnia 13 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Bibliotece Uniwersyteckiej, odbędzie się konferencja naukowa poświęcona świętemu Stanisławowi Kostce, podczas której usłyszymy następujące referaty:

Kazimierz Maliszewski: Sylwetka św. Stanisława Kostki (1550-1568) na tle jego epoki
Adam Kucharski: Pielgrzymi, preceptorzy i wokalisi. Życie codzienne jezuitów polskich w podróżach po Europie (1564-1773)
Michał Białkowski: Jubileusze sprzed półwiecza. Uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki w latach 1962-1968
dk. Waldemar Rozynkowski: Przejawy kultu św. Stanisława Kostki
o. Krzysztof Dorosz SJ: O wizerunkach św. Stanisława Kostki w polskiej tradycji hagiograficzno-literackiej

Rozpoczęcie o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Foto: fragment rzeźby przed Liceum Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie