W księgarniach na terenie Rosji można kupić biografię Ignacego Loyoli liczącą ponad 300 stron.  Napisała ją Anna Vetlugina, a wydało wydawnictwo Młoda Gwardia w serii: Życie wybitnych ludzi.

„Prawdopodobnie trudno jest znaleźć osobę bardziej kontrowersyjną niż Ignacy Loyola (1491-1556)” – czytamy w Литературная газета.

„Założyciel zakonu jezuitów, organizacji, która miała wpływy polityczne na całym świecie i nadal uczestniczy w dużych przedsięwzięciach i wydarzeniach, kierując się słynnym hasłem: Cel uświęca środki – bo sam w sobie jest święty. Kluczowa postać kontrreformacji, twórca papieskiej tajnej policji – i romantyk, człowiek o ukształtowanej duchowości, rycerz-marzyciel”.

„Autorka książki, Anna Vetlugina, powołując się na liczne źródła, próbuje bezstronnie podejść do biografii człowieka, który prawie 500 lat temu zbudował potężny aparat broniący tradycji. Analizuje jego słabości i mocne strony, a także opisuje cechy charakteru, dzięki którym Loyola zapisał się w historii”.

Na ile obiektywna to biografia, trudno powiedzieć, a raczej należałoby w to wątpić czytając notkę w jednym z numerów Литературная газета. Niemniej jednak warto polecić osobom, dla których rosyjski jest językiem ojczystym.

W Rosji jezuici pracują obecnie w Moskwie, Tomsku i Nowosybirsku. Prowadzą parafię i szkołę, wydają pismo „SYMBOL”, nauczają w Instytucie św. Tomasza oraz rozwijają działalność centrum duchowości, edukacji i kultury.

Grafika/logo tytułu gazety pochodzi z Wikipedia.