Odwieczne Słowo, Jezu Chryste,

Ty, któryś zawsze był z Ojcem

w jedności, w komunii miłości;

wszystko, co Ojciec czynił,

czynił w jedności z Tobą

w doskonałej zgodzie

i jednomyślności …

W Tobie, o Jezu, było Życie:

pełne, doskonałe, obfite …

Zapragnąłeś nim obdarzyć ludzi …

Jezu, Ty jako światłość

zstąpiłeś na ziemię

obleczony w ludzką naturę,

bo chciałeś pod każdym względem

upodobnić się do braci –

synów ludzkich …

Odtąd Twoja światłość

oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi …

Jednak świat Ciebie nie poznał …

Przyszedłeś do swoich,

a swoi Cię nie przyjęli …

Dlaczego nie chcieli

otworzyć się na światłość

i przyjąć Miłości?!

Jednak byli i tacy,

którzy rozpoznali w Tobie

obiecanego Zbawcę …

Otworzyli swoje serca

i przyjęli Dobrą Nowinę

o swoim pochodzeniu,

o godności Bożych dzieci …

Emmanuelu,

zamieszkałeś między nami

już na zawsze!

Możemy każdego dnia

oglądać Twoją chwałę …

Możemy zbliżać się do Ciebie

bez bojaźni, bez lęku,

bo swoje bóstwo zakryłeś,

i pragniesz, by każdy człowiek

czerpał od Ciebie

łaskę po łasce

Ona się nigdy nie wyczerpie,

bo z Twego serca

wytryskuje nieustannie

zdrój łaski i miłosierdzia …

Jezu, Ty nam objawiłeś

i wciąż objawiasz oblicze Ojca,

Jego tkliwą miłość

do każdego człowieka …

Ty jesteś odblaskiem Jego chwały

i odbiciem Jego istoty

Jezu, Ty podtrzymujesz cały wszechświat

słowem swej potęgi

nie siłą, lecz pokorną miłością,

sercem zawsze otwartym,

serdecznym, cierpliwym

i pełnym troski

o każde stworzenie …

Dziękujemy Ci dzisiaj, Jezu Chryste,

w tym dniu szczególnym,

gdy wspominamy Twoje narodzenie …

To nie tylko wspomnienie,

bo wciąż na nowo uobecnia się

ta chwila, w której przyszedłeś do nas,

by przy nas pozostać …

Emmanuelu,

wcieliłeś się

i przebywasz pośród nas …

Niewidzialny, lecz Żyjący,

Ukryty, ale Prawdziwy,

Zawsze Kochający;

Uniżony i Pokorny,

a Wszechmogący …

Król Królów,

Panujący …

I Zwycięski

w łagodności i prostocie

bosko-ludzkiej …

Syn Maryi Panny …

Najpiękniejszy

spośród synów ludzkich!