O postanowieniach noworocznych, aktach strzelistych, modlitwie znaku krzyża, duchowym towarzyszeniu, ślubach składanych przez jezuitów oraz jezuickich szkołach i papieżu Franciszku mówił LUDZKIM GŁOSEM w Radiu Plus ojciec Wojciech Żmudziński SJ – Socjusz Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Audycję można wysłuchać na stronie internetowej: ludzkim głosem.