Zapraszamy na Instagram Modlitwy w drodze. Uważamy, że warto zaglądać w to miejsce dla świetnych, pomysłowych grafik przygotowywanych przez Elwirę Ginalską.

Zdaniem redakcji, dzięki jej pracy, tablica Modlitwy w drodze na Instagramie jest jedną z najładniejszych graficznie, jakie można znaleźć na tej platformie. Prace Elwiry w sposób mądry, często zabawny, przybliżają treści związane z Ewangelią danego dnia.