Skąd mamy wiedzieć, czy wybraliśmy dobrze? Jak osiągnąć pokój ducha w obliczu ważnych, życiowych decyzji?

Święty Ignacy zalecał obserwację siebie, stanu swojego ducha po podjętej decyzji, a także by po dokonaniu rozeznania duchowego i podjęciu decyzji jeszcze raz w modlitwie odwołać się do Ducha Świętego i – jak pisze o. Zygmunt Kwiatkowski SJ – niejako „spojrzeć Panu Bogu w oczy, aby w tym spojrzeniu odczuć Jego aprobatę dla tego, co zostało zdecydowane, czy dostrzec brak tej aprobaty”.

Więcej w artykule Jacka Dziedziny, Szósty zmysł, Gość Niedzielny, nr 13 z 31 marca 2019, s. 30-31.

Foto powyżej: CANSTOCKPHOTO (fragment)