Katolicka Agencja Informacyjna relacjonuje Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym prowadzone w Warszawie przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Rekolekcje zakończyły się wczoraj i zgormadziły 136 osób, którym w indywidualnych rozmowach towarzyszyli członkowie WŻCh.

KAI cytuje słowa o. Adama Schulza SJ, który nawiązując do tematu rekolekcji zaczerpniętego z Ewangelii św. Mateusza (Mt 11;28) „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…” podkreślił, że prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem przemienia człowieka od wewnątrz. „Stawanie w perspektywie Bożego Słowa pozwala dostrzec dobro, które jest w nas, by móc je rozwijać, oraz zło które wymaga rezygnacji i nawrócenia, pozwala również poznać głębiej Zbawiciela. Nie chodzi jednak o intelektualnie przyswojenie sobie jakichś treści. W Biblii poznać, to znaczy zjednoczyć się z kochaną osobą”

Przeczytaj całą relację tutaj
Radio Warszawa udostępnia nagrania tutaj.