Z sierocińca do zakonu. Spełniony jezuita opowiada o swoim powołaniu i mówi do młodych, by odpowiedzieli sobie na pytanie: Czego chcą? A potem podaje receptę na szczęśliwe życie: Być blisko Boga i robić po prostu swoje.

Toruńscy jezuici będą obchodzili w sobotę, 30 maja 2020 roku, podczas Mszy o godz. 15.30 jubileusz 60-lecia życia zakonnego o. Kazimierza Wójta SJ. Po Eucharystii przewidziane jest także spotkanie przyjaciół i sympatyków o. Kazimierza.

Z wiadomych racji nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w tej Mszy św. i spotkaniu. Dlatego też został przygotowany specjalny filmik, w którym Jubilat mówi prosto i głęboko o Bogu, życiu zakonnym i sprawach najważniejszych. Zapraszamy do obejrzenia i do poznania o. Kazimierza.

Ojciec Kazimierz Wójt SJ urodził się 30 lipca 1942 r. w Bydgoszczy i od 6 roku życia był ministrantem przy naszym kościele. To umożliwiło mu ogólne poznanie zakonu i uznał, że w nim będzie mógł najowocniej pracować dla chwały Bożej i poprosił ówczesnego prowincjała o przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego.

Nowicjat w Kaliszu rozpoczął dnia 29 sierpnia 1960 r. pod kierunkiem o. magistra nowicjatu Stefana Miecznikowskiego i dnia 2 lutego 1962 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Filozofię w Krakowie studiował w latach 1962 – 1964, a w latach 1964 – 1966 odbywał służbę wojskową w specjalnej jednostce wojskowej dla kleryków w Szczecinie, do której ówczesne władze powoływały kleryków celem indoktrynacji i odwodzenia od obranej drogi życia zakonnego i kapłańskiego. Po powrocie z wojska rozpoczął studia teologiczne w Warszawie, które ukończył w 1970 roku. Dnia 24 czerwca 1969 roku, w Warszawie w kaplicy św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61, przyjął święcenia prezbiteratu.

Pierwszą placówką, w której pracował była parafia św. Szczepana przy ul. Narbutta 21 w Warszawie. Katechizował, był prefektem ministrantów, a przede wszystkim studiował na Uniwersytecie Warszawskim socjologię i uzyskał stopień magistra. Następnie pracował w Kaliszu, Warszawie i Otwocku. Katechizował i współpracował z Centrum Katechetycznym oraz  wykładał zagadnienia socjologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1987 – 1990 był Rektorem Kolegium Jezuitów w Warszawie, a od 1990 do 1994 duszpasterzem akademickim przy KUL w Lublinie. Od 1994 roku rozpoczął pracę proboszcza w Bydgoszczy, a następnie w Warszawie w parafii św. Szczepana. Zanim trafił do Torunia, gdzie posługuje od 2014 roku, spędził pięć lat w Szczecinie jako duchowny domu i wikariusz w parafii.

Życzymy Jubilatowi długich lat życia w zdrowiu i łasce Bożej.