Czy mamy jasność, co do misji diakonów w Kościele? Należą oni do duchowieństwa w świecie rodzinnym oraz wykonują swój zawód. Mają wiele do ofiarowania. Są to mężczyźni z powołaniem rodzinnym do służby Bogu i braciom, które jest oczywiste i potrzebne Kościołowi. Posługa w liturgii, posługa słowu oraz osobom najbardziej pokrzywdzonym znajdują się w centrum ich misji.

„Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów.
Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną.
Są oddani służbie ubogim, którzy noszą w sobie oblicze Chrystusa cierpiącego.
Są strażnikami służby w Kościele.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie słowa oraz ubogim, stanowili życiodajny znak dla całego Kościoła”.

Video Papieża co miesiąc przekazuje intencje modlitewne Ojca Świętego dotyczące wyzwań stojących przed ludzkością i misją Kościoła.
Dla Światowej Sieci Modlitwy Papieża (Apostolstwo Modlitwy) https://www.popesprayer.va/

Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów na temat intencji Papieża, znajdziesz je na stronie:
https://thepopevideo.org/?lang=pl

Przy współpracy z Vatican Media:
https://www.vaticannews.va/pl.html