Próby, przez które przechodziliśmy na całym świecie w roku 2020 były liczne i stanowiły duże wyzwanie… i nie chodzi tylko o pandemię COVID-19! Rodzący się Bóg nie zakryje przed nami istniejących trudności, lecz pomoże odkryć oczami wiary i zaangażowania, że Bóg Wcielony w Jezusie wchodząc w nasz świat, otwiera nasze oczy, nasze ramiona i nasze serca. Dzięki Dzieciątku narodzonemu w Betlejem widzimy w nowym świetle drogi wyzwolenia się od egoizmu i ucisku. Jesteśmy przez Niego zaproszeni, by stać się twórcami nowego świata, twórcami braterskiej solidarności i pokoju.

„Narodziny dziecka są w każdej kulturze i w każdym czasie źródłem radość dla tych wszystkich, którzy przyjmują je jako dar życia, nawet jeśli przychodzi ono na świat wśród niepokojów powodowanych chorobami i katastrofami, wśród niesprawiedliwości i biedy, jakie nawiedzają świat w każdym czasie ludzkiej historii. Wraz z nowonarodzonymi odnawia się nasza nadzieja i pragnienie budowania lepszej przyszłości” – mówi Ojciec Generał. „Przyjście Jezusa przypieczętowuje przymierze między Bogiem a ludzkością. Narodziny Bożego Dziecka, świętowane rok po roku, utrzymują nasze serca wciąż otwarte, by postrzegały wszystko w nowy sposób spoglądając oczami Jezusa na każdą osobę, na każdy lud i każdą kulturę. Niech Józef i Maryja będą naszymi nauczycielami i przewodnikami w spotkaniu z Jezusem. Niech Józef i Maryja pomogą nam zobaczyć rzeczywistość ich doświadczenia Boga, który objawia się w sposób niespodziewany ponieważ dla Niego nie ma nic niemożliwego. Niech Boże Narodzenie skieruje spojrzenie każdego z nas na cud wcielenia się Boga w piękno dziecka narodzonego po to, by uwolnić ludzką historię z egoizmu i ucisku. Niech ten czas otworzy nasze oczy, abyśmy dostrzegali Wcielonego Boga w sercu tego świata, a jednocześnie wznieśli nasze spojrzenie ku niebu w dziękczynieniu za Wcielenie, za obecność Emmanuela, Boga pośród nas”.

Ojciec Generał kieruje życzenia do jezuitów, a także do świeckich i duchownych współpracowników w misji Towarzystwa Jezusowego, do wszystkich członków wspólnoty ignacjańskiej. Całość życzeń można wysłuchać w poniższym nagraniu wideo w języku hiszpańskim (z napisami po angielsku).