Zakończyło się międzynarodowe spotkania uczniów szkół jezuickich z całego świata – Jesuit Global Activism Leadership Summit. Ponad 100 uczestników z 27 szkół, 19 państw, w tym dwie jezuickie szkoły z Polski (Ogólnokształcące Liceum Jezuitów z Gdyni i Liceum Ogólnokształcące Jezuitów KOSTKA z Krakowa). Każde spotkanie to trzy intensywne godziny pracy.

Pierwszemu z trzech spotkań przyświecało hasło „Być dla innych”. Uczniowie postawili sobie pytanie: W jakim świecie chcemy żyć?

Kolejne spotkania były dedykowane tematom dotyczącym celów zrównoważonego rozwoju: zero głodu, równość płci oraz czysta i dostępna energia .

„Najpierw słuchaliśmy wypowiedzi mówców, ekspertów w swoich dziedzinach. Następnie przechodziliśmy do pracy w grupach. Młodzież pracowała w kilkuosobowych, międzynarodowych zespołach, opracowując projekty dotyczące wybranych celów zrównoważonego rozwoju: cel 2 – zero głodu, cel 5 – równość płci, cel 7 – czysta i dostępna energia. Przez trzy tygodnie spotykaliśmy się online na tak intensywnych spotkaniach! Na ostatnim spotkaniu poszczególne zespoły zaprezentowały wyniki swoich prac” – mówi Magdalena Gruszka.

„Jesuit Global Activism Leadership Summit był bardzo ciekawą serią spotkań – dodaje Aneta, uczennica liceum jezuitów w Gdyni. Pierwszy raz spotkałam się z tak dobrze zorganizowanym i ciekawym wydarzeniem, projekt poruszył bardzo ważne tematy dla społeczeństwa, o których się nie rozmawia tak dużo. Mieliśmy bardzo wyjątkową okazję do poznania się i wymiany poglądów z osobami zza granicy. Cieszę się że mogłam brać udział w takim wydarzeniu”.

olj/mg