Redaktor Piotr Potomski przypomina czytelnikom Naszego Dziennika sylwetkę jezuickiego misjonarza, przyrodnika, kartografa, propagatora chińskiej medycyny w Europie, posła i dyplomaty.

Michał Boym urodził się we Lwowie w 1612 roku i w wieku 19 lat wstąpił do zakonu jezuitów. Po 10 latach formacji wyruszył do Chin. Ceniony na dworze chińskiego cesarza wstawiał się w jego imieniu u papieża. Będąc w Chinach opracowywał kompendium wiedzy o tym kraju, stworzył wiele map, opublikował w 1656 roku pokaźne dzieło zatytułowane „Flora chińska” a także książkę opisującą chińską medycynę.

Zmarł w Chinach 22 sierpnia 1659 roku mając 47 lat.

Artykuł można przeczytać na stronie Naszego Dziennika

Ilustracja pochodzi z książki dla dzieci opisującej przygody ojca Michała Boyma SJ autorstwa Moniki Miazek-Męczyńskiej

Książka jest także dostępna nieodpłatnie w formacie PDF