Autor: Redakcja Jezuici.pl

Jezuici w liczbach

Sekretariat Generalny Towarzystwa Jezusowego podał dane statystyczne za rok 2008. Oto kilka z nich. Na dzień 1 stycznia 2009, łączna liczba jezuitów wynosiła 18.516 z tego 13.112 kapłanów, 2.920 kleryków, 1.675 braci zakonnych i 809 nowicjuszy. Ogólna liczba jezuitów w ciągu roku zmalała o 304, ale jest to mniejszy spadek w stosunku do poprzedniego roku. Dnia 1 stycznia 2009 r., średni wiek wszystkich jezuitów wynosił 57 lat – kapłanów 64 lata, kleryków 28 lat i braci 67 lat. W Polsce liczba jezuitów wynosi 650, z tego 470 kapłanów, 94 kleryków, 57 braci i 29 nowicjuszy. W porównaniu z ubiegłym...

Read More

KU KONGREGACJI GENERALNEJ 35

Ponad 220 jezuitów, pochodz±cych z całego świata, zbierze się przy Borgo Santo Spirito, w Rzymie, aby wybrać nowego Przełożonego Generalnego i przedyskutować ("rozeznać" według języka św. Ignacego, założyciela Towarzystwa Jezusowego) wezwania apostolskie, które czekają Towarzystwo w najbliższych latach. Ojciec Peter-Hans Kolvenbach, aktualny Przełożony i 28 następca św. Ignacego, wkrótce ukończy 80 rok życia i stał na czele Towarzystwo przez przeszło 24 lata. Po wysłuchaniu opinii swoich doradców i za zgodą Ojca Świętego, Ojciec Kolvenbach przedłoży Kongregacji Generalnej swoje zrzeczenie się pełnionej funkcji. Po wyborze nowego Przełożonego Generalnego, Kongregacja Generalna podejmie dyskusję nad tematami zasugerowanymi przez Komisję Przygotowawczą. Od pocz±tków...

Read More

Refleksje z Kongregacji

(o. Dariusz Kowalczyk SJ) Minęły pierwsze trzy dni 35 Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego, która m.in. ma wybrać nowego Generała zakonu. W związku z Kongregacją w mediach na całym świecie ukazało się sporo informacji o jezuitach. Pisano i mówiono w sensacyjnym tonie. Wiadomo, media muszą trochę przerysować, aby medialny towar lepiej się sprzedawał. Niestety, niektórzy w tym przerysowywaniu całkowicie przesadzili dorabiając jezuitom jakąś gębę. [czytaj...

Read More

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy