Kategoria: Wojciech Żmudziński SJ – blog

Popatrzcie oczyma dziecka

Kto czytał „Małego Księcia” Exupery’ego, lepiej rozumie słowa Jezusa o staniu się dzieckiem, które bezgranicznie ufa, które niczego się nie lęka mimo, że jest małe i bezbronne. Eugen Drewermann, niemiecki teolog i psychoterapeuta, komentując tę wyjątkową bajkę, twierdzi, że nie można pojąć mocy Boga, nie stając się małym i ufnym jak dziecko. W książce „Istotnego nie widać. Rzecz o Małym Księciu” pisze, że od chwili, gdy pojawił się Mały Książę, świat się nie zmienił, „ale teraz możemy go widzieć jego oczami, a wiele z tego, co wydawało nam się poważne, wyda nam się śmieszne, wiele rzeczy śmiesznych zda się...

Więcej

Zbawieni w liczbie 144 tysięcy

Sto czterdzieści cztery tysiące zbawionych (Ap 7,4) to liczba symboliczna nawiązująca do 12 apostołów i 12 pokoleń Izraela pomnożonych przez 1000. Liczba tysiąc w Apokalipsie świętego Jana oznacza pełnię czasu, okres od zakończenia prześladowań do całkowitego zwycięstwa świętych, w przeciwieństwie do sformułowania „krótki czas” jaki pozostał wrogom Kościoła (Ap 6,11). Ten krótki czas symbolizuje chwilowość, nietrwałość, przemijanie. Wszyscy zbawieni, w liczbie 144 000, zostali opieczętowani przez Boga na wieczne z Nim królowanie. Symbol pieczęci pojawia się już w starożytnym Bliskim Wschodzie i odnosi się do prawa własności, do tożsamości posługującego się pieczęcią, do jego władzy czy kompetencji. Właściciel pieczętował...

Więcej

Słuchali z zapartym tchem

Słyszymy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, że lud słuchał Jezusa z zapartym tchem. Jezus poruszał do głębi, karmił słowem ludzi, którzy byli głodni miłości, potęgował ich pragnienie, by nadać życiu sens. Nauczał z mocą. Przyzwyczailiśmy się używać słów, jako narzędzi do przekonywania, do argumentowania. Czy jednak Jezus kiedykolwiek przekonywał kogoś do swoich racji uzasadniając słowami, że to co mówi jest logiczne i rozsądne? Czy odpowiadał jasno na pytania tym, którzy szukali odpowiedzi? Raczej niepokoił, zmuszał do myślenia, zadawał swoim rozmówcom pytania, na które da się w pełni odpowiedzieć jedynie życiem. Nie dawał gotowych, prostych odpowiedzi. Jedynie potwierdzał czynami, że Bóg...

Więcej

Iluzja posiadania

Temu kto ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zabiorą nawet to, co ma – słyszymy podczas dzisiejszej liturgii. Aby zrozumieć jak można odebrać komuś coś, czego nie ma, warto sięgnąć do podobnego fragmentu w Ewangelii według świętego Łukasza. „Temu, który nie ma, zabiorą nawet to, co wydaje mu się, że ma”. Mówiąc inaczej – zostanie nam odebrana iluzja posiadania czegoś. Karmimy się dzisiaj niejedną iluzją. A iluzją nasycić ducha się nie da. Człowiek puchnie w swojej dumie, ale wewnątrz nadal jest pusty, usycha, umiera, mimo że nie brakuje mu jedzenia. Jedną z takich iluzji jest przekonanie, że mając...

Więcej

Hojność rodzi się ze spotkania z Jezusem

Dzisiaj liturgia Kościoła przypomina nam historię Zacheusza, który pragnął zobaczyć Jezusa, szukał Go przepełniony głęboką, duchową tęsknotą. Wspiął się na drzewo, by Go wypatrzyć i został przez Jezusa zauważony, spotkał się z Nim. Ale to nie jedyna osoba w Ewangelii, która szukała Jezusa. Szukał Go także Herod. Kierowały nim zupełnie inne motywy. Herod szukał Jezusa, by Go zgładzić, bo Jezus mu zagrażał. Znamy też historię bogatego młodzieńca, który szukał Jezusa, ale gdy Go spotkał, nie był w stanie zrezygnować ze swoich bogactw i odszedł zasmucony. Zacheusz natomiast, spotykając Jezusa odmienia swoje życie. Mówi, że połowę swojego majątku oddaje ubogim,...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy