PSJ - czerwiec 2013.

PSJ – czerwiec 2013.

Czerwiec jest szczególnym miesiącem czci Bożego Serca. Uczestniczymy w nabożeństwach, w których litanijne wezwania podkreślają różnoraką dobroć i świętość miłości płynącej z przebitego Serca Zbawiciela. Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego zgromadzi wielu utrudzonych pragnących zaczerpnąć siły i odpocząć przy Sercu Pana. W tym szczególnym czasie wielbienia Serca Zbawiciela pragniemy przez artykuły naszego pisma pogłębić więź i przyjaźń Czytelników z Jezusem.

O pragnieniach Serca Jezusa i przesłaniu św. Małgorzaty Marii Alacoque pisze ks. Jakub Kołacz SJ w artykule „Miłość nigdy nie ustanie.” Zdumiewającą miłość Boga Ojca objawioną w Sercu Jezusa w tekście „Boże dzieci” ukazuje ks. Tadeusz Chromik SJ. Autor zastanawia się, jak to możliwe, że Bóg-Miłość kocha wszystkich ludzi, a nasza wola i serce nie zawsze czują się przynaglane do kochania. Rozwiązaniem jest zawierzenie osobowemu Bogu. Przypomina o tym ks. Jacek Poznański SJ w artykule „Wierzący może więcej.” Wiara jest jak delikatna roślina, tylko dzięki niej chrześcijanin może więcej odczuwać, więcej myśleć i więcej czynić dla świata.

W czerwcu wspólnota polskich błogosławionych wzbogaci się o dwie osoby wyniesione do chwały ołtarzy. Ks. Hieronim Fokciński SJ przybliży postać założycielki szkoły i zgromadzenia sióstr prezentek bł. Zofii Czeskiej, działającej w Krakowie w XVII wieku. O nowym wzorze ojcostwa pisze Krzysztof Głowiak, a mistrza Wincentego Kadłubka związanego z jędrzejowskim opactwem przypomina podróżnik Jan Gać.

Ponadto w numerze majowym: komentarz do niedzielnych Ewangelii, porada duszpasterska, duchowość Apostolstwa Modlitwy, krzyżówka i opowiadanie dla dzieci.

Zapraszam do lektury „Posłańca Serca Jezusowego” i do odwiedzin naszej strony internetowej: www.poslaniec.co.
Redaktor naczelny PSJ,
ks. Stanisław Groń SJ

/ RED.