„Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym” (J 1,29-34)

*

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – mówi Jan Chrzciciel, widząc Jezusa. Ta scena jest konkretnym wezwaniem, żeby rozpoznawać przychodzącego Boga. W sukcesach dostrzegać Jego błogosławieństwo, w dobroci innych poczuć Jego życzliwość, widzieć Go w Twarzy Drugiego. Ale też odważyć się, żeby w problemach  zobaczyć Jego upomnienia i ostrzeżenia.

***