Chrzest Jezusa to przełom w Jego życiu. Zostawia dom, Matkę i idzie przyjąć chrzest od Jana. Ustawia się w jednym szeregu z nami – grzesznikami. Jakby nie chciał pokazywać swej wielkości, bezgrzeszności, swojego bóstwa. Chce być traktowany jak człowiek!

Po chrzcie rozpoczyna się Jego „publiczna działalność”. Misja kochania, służenia, głoszenia – objawiania, że Ojciec jest dobry.

W naszym chrzcie dzieje się to samo… czy podejmuję moją misję – kochania, służenia, głoszenia… ?