Weselcie się nadzieją (Rz 12,12)

Nigdy nie mów:
„Tak być musi, nic się już nie zmieni”
To nieprawda!
Miej nadzieję!
Dzień jutrzejszy coś przyniesie …
On sam w sobie już jest Darem …
Czekaj więc i ufaj!
Otwórz się na jutro …
Ono jest „brzemienne” Darem …
Wnet nadejdzie „rozwiązanie”!
Wesel się więc nadzieją!
Odrzuć smutek!
Bóg jest z tobą!
Czy to nie wystarczy?!
Dni ciemne i szare przeminą …
Powróci światło!
Wiedz, że wcale tak być nie musi
jak jest dzisiaj …
Nabierz otuchy!
Otwórz szeroko oczy
i zobacz …
piękno Bożych darów!
Nie patrz już więcej
na siebie …
Rozejrzyj się wokół
a dojrzysz …
„magnalia Dei”,
tak cudowne
jak kwiaty magnolii!