Jeszcze nie wiesz, Droga Haniu,
że już wkrótce
będziesz jeszcze szczęśliwsza
niż jesteś teraz (na zdjęciu) …
A może twój piękny uśmiech
wskazuje, że jednak …
ty wiesz o wszystkim!
………………………………………
Już wkrótce usłyszysz imię swoje
które Bóg wypowie
przy chrzcielnej krynicy …
…………………………………………
Nadszedł dzień oczekiwany …
Rodzice i chrzestni podenerwowani
a ty jesteś spokojna …
Twoje oczy ufnie patrzą w przyszłość …
W kościele, w ramionach mamy
pod czułą taty opieką
spoglądasz na kapłana
w liturgicznej szacie …
Czy świadoma jesteś tego
że za chwilę …
cała Trójca Święta
w tobie znajdzie mieszkanie
w tobie już na zawsze
zamieszka …
……………………………………….
„Hanno, Jolanto, ja ciebie chrzczę
w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!”
I oto Bóg cię przyjął za swoje dziecko!
Wypowiedział imię twoje
a wraz z nim dał ci także powołanie …
Odtąd życie Boże
będzie w tobie wzrastać
abyś kiedyś, w przyszłości
wielki owoc wydała …
…………………………………………
Na pozór nic się nie zmieniło …
wyglądasz tak samo jak przedtem
A przecież w głębi twej istoty
zaszła zmiana wielka …
Teraz czysta jesteś jak łza
obmyta z wszelkiego grzechu …
Teraz świątynią jesteś
i oblubienicą Pana!
Tego, który dla ciebie umarł
i dał ci udział w życiu nowym
w zmartwychwstaniu swoim!
……………………………………
Raduj się więc!
Raduj się, Haniu!
I radością swoją …
sprawiaj radość
wszystkim!