Od 9 września tego roku można oglądać na Jasnej Górze wystawę poświęconą jednemu z wybitnych jezuitów-misjonarzy – informuje „Biuro Prasowe Jasna Góra”. W imieniu ojców i braci paulinów otwarcia wystawy o życiu i posłudze kardynała Adama Kozłowieckiego dokonał o. Stanisław Rudziński, kustosz Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze.

Zambia stała się dla ojca Kozłowieckiego drugą ojczyzną z wyboru. Organizował tam szkolnictwo, był administratorem wikariatu apostolskiego Lusaki i pierwszym metropolitą tego miasta. Uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. Po rezygnacji ze stolicy arcybiskupiej powrócił do zwykłej pracy duszpasterskiej misji w Mpunde.

Wystawa, o której można więcej przeczytać na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry powstała z inicjatywy Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”. Zorganizowanie jej było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach projektu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.