W Gościu Niedzielnym z dnia 16 września 2018 pojawił się wywiad z Remigiuszem Recławem SJ zatytułowany „Rozumiem milczenie Franciszka”. Ojciec Recław przyznaje, że „w niektórych kręgach od jakiegoś czasu trwa nagonka na papieża Franciszka” (…) „Nie robimy sobie rachunku sumienia, a powtarzając świadomie informacje niesprawdzone, grzeszymy przeciwko ósmemu przykazaniu – mówi Proboszcz jezuickiej parafii w Łodzi. „To jest poważny grzech, tym większy, że dotyczy głowy Kościoła”.

Wywiad przeprowadził Jacek Dziedzina, który pyta między innymi czy obecny kryzys w Kościele doprowadzi do upadku klerykalizmu.

Ojciec Recław odpowiada, że klerykalizm polegający na tym, „że trzeba całować księdza po rękach” upadnie, bo „każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego – dlatego każde ręce trzeba całować. Toczy się walka między przedsoborową i posoborową wizją Kościoła”.

W tym samym numerze Gościa Niedzielnego Marcin Jakimowicz w artykule „BÓG.COM” rozmawia z Danielem Wojdą SJ jezuickim klerykiem znanym z medytacji umieszczanych regularnie w sieci. Na pytanie autora artykułu: „Czy w necie można spotkać żywego Boga?” Daniel odpowiada: „Nie. Nie da się Go tam spotkać. Miejscem spotkania jest zawsze serce. To od gotowości serca zależy, czy do takiego spotkania w ogóle dojdzie”.

Zachęcamy do przeczytania obu tekstów w Gościu Niedzielnym 37/2018.