W najnowszym numerze kwartalnika AKCENT, poświęconym twórczości Karola Wojtyły, możemy przeczytać dwa artykuły ojca Wacława Oszajcy SJ. W pierwszym z nich, zatytułowanym „Słowo, jego hipostaza i sakramentalność”, przywołuje Oszajca komentarz Jana Pawła II do fragmentu z Księgi Rodzaju, w którym powierza Bóg Adamowi misję nazywania istot żywych, zaprasza go do aktu stwarzania wypowiadanym słowem. Komentując biblijny tekst podkreśla Papież trud i współdziałanie człowieka w stwarzaniu świata.

„I w tym miejscu dotykamy marzenia pisarzy, być może przede wszystkim poetów – pisze Oszajca. Posiąść słowo, nadać mu moc sprawczą, wewnętrznie je spoić, uczynić jednym bytem metafizyczno-fizycznym, aby nie tylko tworzyć, ale też i stwarzać. Jan Paweł II podtrzymuje to marzenie i to bez obawy, że zagraża ono Bogu, a więc staje się grzeszne. Jako teolog zna on moc słowa sakramentalnego, jego bezwzględną skuteczność i prawdziwość. Jako poeta zna moc słowa wypowiedzianego, zrodzonego z prawdy, z ludzkiej tęsknoty, z zachwytu i z bólu”.

W twórczości literackiej i w wielu kazaniach Jana Pawła II widzi Oszajca obronę godności słowa i podkreślenie wartości ludzkiej mowy. Zwłaszcza w liturgii słowo przestaje być jedynie „znakiem rzeczywistości, jej światłem, wonią czy jedynie jakimś cieniem, czy choćby analogatem. W liturgii słowo staje się tą rzeczywistością, o której mówi i na którą wskazuje”.

Cytując fragmenty kazań Jana Pawła II, autor artykułu zadaje sobie i czytelnikom pytanie, czym jest poezja dla Jana Pawła II? Być może sakramentem, objawieniem prawdy, piękna i dobra.

Drugi artykuł Oszajcy, publikowany przez lubelski kwartalnik, nosi tytuł „Tryptyk przełomu wieków” i bierze na warsztat „Tryptyk rzymski” autorstwa poety Wojtyły, poprzez który kontemplujemy freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej jako coś, co ma dopiero nastąpić, a nie jako wydarzenia jedynie historyczne; jako wydarzenie, które ma dopiero „w pełni wybrzmieć, ale które już dzisiaj się dzieje”.

Miłośników poezji, wielbicieli chrześcijańskiej mistyki oraz fanów teologii Jana Pawła II zachęcam do przeczytania obu artykułów.

Akcent 3 (153) 2018

Foto: flickr.com / david