W najbliższą niedzielę, 21 października, w ramach obchodów 300-lecia konsekracji kościoła pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła, odbędą się w Pułtusku misje święte. Rozpocznie je parafialny odpust a zakończy Dzień Maryjny w piątek 26 października. Początki kościoła sięgają roku 1566, kiedy to biskup płocki Andrzej Noskowski sprowadził do Pułtuska jezuitów. Założyli tam szybko szkołę i dla jej potrzeb wybudowali kościół Świętej Trójcy. Po jego zniszczeniu, podczas potopu szwedzkiego, zbudowali jeszcze większą świątynię, którą biskup płocki, Ludwik Bartłomiej Załuski, konsekrował w 1718 roku. Po 55 latach, gdy na 40 lat skasowano zakon, jezuici musieli ją oddać benedyktynom.

Do dzisiaj wspomina się w Pułtusku jezuitów i wielu za nimi tęskni. Dynamizm, z jakim działali na tym terenie, zaowocował już w pierwszych latach odwiedzaną przez królów szkołą, wieloma stacjami misyjnymi, jezuickim teatrem i pokaźną biblioteką. Wśród słynnych wykładowców nauczających w jezuickim Kolegium, które szybko zdobyło status wyższej uczelni, był Stanisław Rozdrażewski, Jakub Wujek i Piotr Skarga, a absolwentami Andrzej Batory, Jerzy Ossoliński, Jan Kazimierz Denhoff i Maciej Sarbiewski.

Obecnie pojezuicki kościół należy do parafii pod wezwaniem św. Jana Pawła II. Jej proboszczem jest ks. Sławomir Andrzej Stefański.

Zobacz także: jezuicka tradycja w Pułtusku [GALERIA]

Zdjęcie na początku tekstu: wikipedia