Polskie Radio wyemitowało dnia 26 października wywiad z jezuickim historykiem o. Krzysztofem Doroszem SJ. Program zatytułowany „Ślady na piasku” prowadziła redaktor Małgorzata Glabisz-Pniewska. Dowiadujemy się, jaką rolę odegrali jezuici w zrywie niepodległościowym Polaków sprzed 100 lat, a także jak przez pierwsze lata niepodległości Kraju angażowali się w umacnianie jedności Narodu podzielonego przez zaborców. Żołnierze-jezuici brali udział w walkach o wolność, a jezuici-publicyści walczyli piórem jeszcze przez długie lata, m.in. na łamach „Przeglądu Powszechnego”, by Polska była jedna i niepodzielona.

Audycję, ilustrowaną wzruszającymi wspomnieniami powstańców, można wysłuchać na stronie internetowej PolskieRadio.pl

Redakcja umieściła na stronie kilka cennych zdjęć. Jedno z nich, przedstawiające jezuitów-żołnierzy, prezentujemy powyżej. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem o. Dorosza o roli jezuitów w walce o niepodległość: „Jezuici a niepodległość Polski 1918 roku