Ogłoszenie nr 5

23.08.2019

Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536
Warszawa informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia
polegającego na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu ( Zarządzania Projektem) oraz prowadzenia
Nadzorów Inżynierskich (Inspektor Nadzoru) na potrzeby Projektu: „Termomodernizacja budynków
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego w Gdyni i Jastrzębiej Górze” przy
wsparciu NFOŚIGW w Warszawie oraz WFOŚIGW w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” złożył następujący wykonawca: Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk.

14.08.2019

Prowincja Wielkopolsko- Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego z siedzibą w Warszawie,ul. Ludwika Narbutta 21, 02-536 Warszawa ogłasza konkurs na wybór Wykonawcy przedmiotu zamówienia polegającego na pełnieniu funkcji Menadżera Projektu (Zarządzania Projektem) oraz prowadzenia Nadzorów Inżynierskich (Inspektor Nadzoru) dla projektu: „Termomodernizacja budynków Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej w Gdyni i Jastrzębiej Górze” planowanego do realizacji przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wykaz usług)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ( Wykaz osób)

Formularz oferty

Wzór umowy

DO POBRANIA KOMPLET DOKUMENTACJI

Projekt Budowlany Gdynia i Projekt Budowlany Jastrzębia Góra

Przedmiar robót Gdynia

PYTANIA