„Modlitwa o pokój jest w naszych czasach niezbędna” – przypomniał o. John Dardis SJ przy okazji Międzynarodowego Spotkania Modlitwy o Pokój z udziałem przedstawicieli największych religii. Spotkanie zorganizowała w Rzymie Wspólnota św. Idziego. To wydarzenie odbyło się on-line wczoraj, 20 października 2020 roku.

„Pojednanie jest wielką potrzebą, która mieszka w sercu każdego człowieka. Powinniśmy się o pokój modlić i nie możemy pozwolić, aby religie były używane do wywoływania jakichkolwiek konfliktów i wojen” – mówił w przesłaniu o. John Dardis SJ, jeden z najbliższych współpracowników generała jezuitów.

W dokumentach 36. Kongregacji Generalnej Towarzystwa Jezusowego czytamy:

Jedynie Duch Boży jest zdolny rzeczywiście zmienić postawy rodzące i podtrzymujące konflikty. Dlatego Kongregacja prosi jezuitów na całym świecie, by modlili się o nawrócenie umysłów i serc, zarówno podczas osobistej modlitwy, jak i podczas sprawowania Eucharystii, oraz aby zapraszali innych, by czynili podobnie. Ponadto zachęcamy Prowincje, by angażowały się w sprawę pokoju przy pomocy wszystkich dostępnych środków: w sieciach społecznych, w centrach społecznych, w instytucjach edukacyjnych, w parafiach lub publikacjach. W końcu przypominamy słowa papieża Pawła VI: „Jeśli chcesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości”

Walka o sprawiedliwość, pokój i pojednanie odsyła nas do jezuickich korzeni […]. Ta obecność na granicy wojny i pokoju stanowi misję dotyczącą wszystkich jezuitów: nowicjuszów, scholastyków, braci, kapłanów, prowadzących aktywną działalność oraz tych, którzy przebywają w naszych infirmeriach. Dotyczy nas pracujących w parafi i lub na wydziale teologicznym, w szkole, w centrum duchowości lub podejmujących jakąkolwiek inną posługę. Misja ta zachęca nas do bardziej intensywnego życia wspólnotowego, do uzdrowienia naszych zranień i prawdziwego nawrócenia. Wiemy bowiem, że ostatecznie korzenie konfliktów tkwią w wewnętrznie podzielonym ludzkim sercu.

(Świadkowie przyjaźni i pojednania).

Źródło: jesuits.global