Kategoria: Wojciech Żmudziński SJ – blog

Kochać, czy miłować?

Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest mnie godzien (Mt 10,37) Tłumacze Biblii Tysiąclecia słowem „miłować” zastępują greckie słowo „agapeo”, natomiast słowem „kochać” greckie słowo „fileo”. Miłowanie (agapeo) określa miłość, która gotowa jest służyć bezinteresownie drugiej osobie, bez względu na cechy, jakie miłowana osoba posiada. Jest to miłość bezinteresowna i ofiarna. Natomiast kochanie (fileo) określa uczuciowe przywiązanie, fascynację drugą osobą. Gdy mówimy „nie mogę bez ciebie żyć”, mamy na myśli nasze uczuciowe przywiązanie do kogoś. Jako ludzie, jesteśmy w tej miłości skoncentrowani na...

Więcej

Redaktor Terlikowski inkwizytorem

Jeśli kogoś nie stać na merytoryczną dyskusję, milczy albo rzuca kamieniami. Redaktor Terlikowski wybrał tę drugą drogę znajdując sobie nowego „chłopca do bicia”. Wcześniej próbował dyskredytować papieża. Ostatnio rzuca oskarżenia pod kątem generała jezuitów uzurpując sobie rolę inkwizytora. Nie wynika to pewnie ze złej woli, lecz raczej z niezrozumienia języka dialogu i z lęku przed dokonującymi się, ważnymi zmianami w Kościele. Kojarzony z katolicką konserwą redaktor nie wie czym jest rozeznawanie natchnień Ducha Świętego i interpretacja tekstów Ewangelii, bulwersuje go, że teologia nie jest matematyką, a osobowe zło ma dla niego postać diabła z rogami. W artykule opublikowanym w...

Więcej

Jezus wzywa, byśmy nie dochodzili swego

Powinniśmy atakować serdecznym miłosierdziem, a nie ostrą reprymendą, odpowiadać opanowaniem, a nie ciosem za cios. Gdy zemsta była w zamierzchłych czasach jednym ze sposobów rozwiązywania problemów, Bóg wprowadził jej ograniczenie. Mówiąc „oko za oko, ząb za ząb” zakazał odgrywania się na wrogu i pozwolił jedynie na stosowanie takich kar, które są współmierne do wyrządzonej komuś krzywdy.  Oko za oko, a nie dwoje oczu za jedno oko. Od tej pory można było domagać się ukarania złoczyńcy jedynie za to co zrobił i w takim wymiarze w jakim był winny. Jezus idzie jeszcze dalej mówiąc, że nie jest to prawo doskonałe...

Więcej

Obdarzeni mocą jednania

Bóg pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania (por. 2 Kor 5,18-19). Gdy robimy sobie rachunek sumienia, nie skupiajmy się głównie na błędach i potknięciach lecz na zadaniach, jakie zlecił nam Bóg. Pośród posług, jakie zlecił każdemu chrześcijaninowi, najważniejszą jest posługa jednania. Pojednawszy świat ze sobą Bóg oczekuje od każdego z nas, byśmy godzili zwaśnionych, skrzywdzonym pomagali wybaczyć, naderwane więzi wzmacniali, wprowadzali harmonię zarówno między człowiekiem a człowiekiem, jak i między ludźmi a przyrodą pośród której żyjemy. W świecie rozdartym konfliktami zbrojnymi, w zwaśnionych społeczeństwach i rodzinach, potrzeba dziś pojednania. Jako chrześcijanie zostaliśmy obdarzeni mocą...

Więcej

Po co nam zwycięstwo Chrystusa?

Miejcie odwagę, polegajcie na mnie, bądźcie dobrej myśli, zaufajcie mi – mówi Jezus w Ewangelii według św. Jana – Jam zwyciężył świat (16,33). Niech zmartwienia i trudności nie zasłonią wam dobrej nowiny o skuteczności Bożej miłości, o jej wyższości nad logiką tego świata. Bóg tak umiłował świat, że postawił wszystko na jedną kartę, na swojego Syna, który pozbawił mocy możnych oraz zmienił znaczenie bogactwa i władzy. Jego wybranym posiadanie zaczęło ciążyć, przykazania stały się zadaniami wolnych ludzi, królowanie służbą, a sprawiedliwość usprawiedliwieniem. Wiedzę i erudycję naukowców zastąpiła prostota wiary i mądrość życia. Władzę nad światem przekazał Jezus ubogim i...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy