Kategoria: Wojciech Żmudziński SJ – blog

Po co nam zwycięstwo Chrystusa?

Miejcie odwagę, polegajcie na mnie, bądźcie dobrej myśli, zaufajcie mi – mówi Jezus w Ewangelii według św. Jana – Jam zwyciężył świat (16,33). Niech zmartwienia i trudności nie zasłonią wam dobrej nowiny o skuteczności Bożej miłości, o jej wyższości nad logiką tego świata. Bóg tak umiłował świat, że postawił wszystko na jedną kartę, na swojego Syna, który pozbawił mocy możnych oraz zmienił znaczenie bogactwa i władzy. Jego wybranym posiadanie zaczęło ciążyć, przykazania stały się zadaniami wolnych ludzi, królowanie służbą, a sprawiedliwość usprawiedliwieniem. Wiedzę i erudycję naukowców zastąpiła prostota wiary i mądrość życia. Władzę nad światem przekazał Jezus ubogim i...

Więcej

Podwójna przynależność

Podczas liturgii w Kościele jestem chrześcijańskim nauczycielem i przekazuję chrześcijańską wizję świata. Natomiast, gdy praktykuję Zen, to uczę spoglądania na rzeczywistość zgodnie z buddyzmem Zen. Dla mnie Zen to Zen, a chrześcijaństwo to chrześcijaństwo. Takie stwierdzenia można przeczytać w artykule hinduskiego jezuity ojca Ama Samy, który opisuje coraz bardziej powszechną w hinduskim społeczeństwie podwójną przynależność religijną i kulturową. Zwraca uwagę na zagrożenia, które mogą wiązać się z przynależnością do różnych tradycji, a w szczególności przestrzega przed pułapką synkretyzmu. Jednocześnie przekonuje, że „podwójna przynależność” może być dla człowieka, a nawet dla całej wspólnoty, błogosławieństwem. Obie religie, czy tradycje, mogą stać...

Więcej

W królestwie Bożym nie ma foteli

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje (J 15,16) Jezus powołuje nas, byśmy szli, a nie organizowali sobie stabilne życie i troszczyli się o to, by posiadać oraz zasiadać. Życie chrześcijanina jest ciągłą drogą wśród niepewności i nowych wyzwań. W królestwie Bożym, do którego jesteśmy przeznaczeni nie ma tronów, foteli i kanap. Jedynym oparciem jest Jezus Chrystus. Królestwo Boże to ciągłe podążanie u Jego boku, zmierzanie ku ludziom szukającym ratunku,...

Więcej

Przykazania Jezusa

W Ewangelii według Jana czytamy słowa Jezusa: „Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J 15,10). O jakich przykazaniach Jezusa jest tu mowa? W Ewangeliach mamy ich dość dużo i nie jest to dekalog. To coś więcej niż zwykłe prawo. Przykazania Jezusa nie należą do Prawa Mojżeszowego, lecz do doskonałego prawa wolności. Bez szczegółowego wyjaśniania każdego z tych przykazań, wymienię tylko niektóre z nich. Nawracajcie się (Mt 4,17), pójdźcie za mną (Mt 4,19), niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki...

Więcej

Dobra Nowina, populizm i strach

W Polsce Ewangelia wciąż traci na popularności, a wymagania tłumu stają się dla polityków ważniejsze niż ich własne przekonania. W ostatnich dniach byliśmy świadkami wycofywania się polityków opozycji z niepopularnego wśród szerokiej rzeczy Polaków otwarcia granic dla uchodźców. Ewangelia nigdy nie była przesłaniem populistycznym, Jezus nie zmieniał swojego nauczania pod wpływem niezadowolenia tłumu. Niektórzy odchodzili z grona uczniów twierdząc, że zbyt trudna jest to mowa, a wymagania mało realistyczne. Jezus nie martwił się jednak, że jego notowania spadają. Proponował mało roztropne otwarcie się na drugiego człowieka. Zachęcał do przebaczania za każdym razem, gdy ktoś wyrządzi nam krzywdę. Mówił, by...

Więcej

Aktualności

Media o nas

Blogi

Najnowsze filmy

Loading...

Polecamy