Jezus przyszedł wypełnić Prawo. Nadać temu Prawu pełne znaczenie. Wszystko co Jezus zrobił i powiedział jest właśnie tym wypełnieniem. On JEST Słowem Ojca wypowiedzianym do nas, raz na zawsze… tzn. do powtórnego przyjścia! Dopiero „przyglądając” się Jezusowi – historii Jego Życia, Śmierci i Zmartwychwstania – oraz „wsłuchując” się w Jego nauczanie, odkrywamy, co to znaczy: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie

W Eucharystii stajemy się z Nim jednym ciałem. Przez Niego, w Duchu, stajemy się jedno z Ojcem. Dzięki Eucharystii bije w nas to samo źródło miłości.

W Nim, z Nim i przez Niego powoli dorastamy, aby jak On, wypełniać Prawo!